Åpningstider

Åpningstider annonseres på vår facebook-gruppe

Kontakt oss på
tlf. 0045-27589828
for bestilling av tid for skoler og grupper

epost: gergisle@online.no

Kontakt Gert direkte på
tlf. 0045-27583104 (Danmark)
tlf. 0047-95830713 (Norge)
Tilbehør

Master

Master for Ho (kan også skaffes for N-skala til samme pris).
De to mastene til venstre er norste tremaster, og den til høyre er en trikkemast.

master_1

Pris kr. 35,- pr mast.


———————————————

 


Sidene er produsert av Grytting as   Webmotor:.: AddSite :.